s.r.o. GBZ s.r.o. Foukaná tepelná izolace

tepelné izolace

zhodnocení reality

Informace:
Rozhodnete-li se pro řešení
odpoveď najdete na telefonu.

mobil: 777 165 170

 

Jsme v Seznamu odborných dodavatelů

v programu Zelená úsporám

FOUKANÁ TEPELNÁ IZOLACE

Jak na to

image.jpg
Pokud mají peníze do zateplení v krátké době vydělávat, ptáte se kde začít?
Samozřejmě tam, kde je největší únik - tedy stropem. Jestliže správně zateplíte strop svého domu, máte šanci uspořit téměř 30% nákladů za vytápění. Peníze vložené do izolace se vám vrátí do 4 let a po této době začne zateplení vydělávat. To vše za jediné podmínky.
Je třeba zateplit správně, to znamená správným způsobem a vhodným materiálem!

Prázdnou dutinu mezi trámy vyplnit izolací vyrobenou z přírodních a nehořlavých vláken, navíc s ochranou proti plísním a hmyzu.

Vyplněním celé dutiny mezi trámy lze dosáhnout doporučeného tepelného odporu
R=4,36m² K-¹ W-¹ (pro stropy nad prostory s trvalým pobytem lidí)

Jestliže má domek např. Půdorys o velikosti 10x10m, není nutné stěhovat uskladněné předměty z půdy a trhat celý vrchní záklop. K zateplení této plochy foukanou izolací stačí vytvořit ve středu (podle přístupu a volného místa) asi 30 cm široký otvor vytržením 1-2 prken vrchního záklopu. Příprava otvorů pro zateplení je pro Vás nenáročná.

Jak je možné zateplit celý strop takovými malými otvory?

Před dům přijede automobil, na kterém je naložen aplikační stroj a materiál. Od stroje vedou hadice na místo izolace. Izolační materiál se z pytlů dávkuje do stroje. Hadicí se přes připravené otvory dostane až na místo určení. Koncem hadice vyletuje izolace a postupným navátím dokonale vyplní všechny dutiny. Takto se vytvoří prodyšná, dokonale izolující vrstva, která je naprosto souvislá a jednolitá.

Hlavními přednostmi technologie foukaných izolací jsou hospodárnost, cenová výhodnost a rychlost práce. Technologie poskytuje možnosti, kterých nelze klasickým způsobem izolace využít. Provedení je velmi šetrné vůči provozu objektů. Při aplikaci nevzniká žádný přebytečný odpad, tudíž žádné odřezky či zbytky neplatíte. Provoz Vašeho domu je minimálně omezen.

Tak a Váš mnoholetý problém s únikem tepla může být vyřešen za 3-4 hodiny

Tak na co ještě čekáte?


A cena...je skutečně nízká: 990Kč/m³ včetně odborné aplikace a 10% DPH.

Příklad:
Zateplení stropu domu o rozměrech 10x10m a tloušťce 15cm (to je 15m³) příjde na 14.850.-Kč (to je 149Kč/m²)
pro srovnání: zateplení stěny 100m² (stejné plochy) pouhými 5cm fasádního polystyrenu při průměrných cenách (min 550Kč/m²) příjde na 55.000,- Kč + další náklady (nové parapety, oplechování...)

Při srovnatelných podmínkách je foukaná izolace 11x výhodnější
Důkaz: 5cm foukané izolace 50Kč/m²
5cm fasádního polystyrenu min 550 Kč/m²


Chci ušetřit! Co mám pro to udělat?
- posoudit, jestli je pro Vás foukaná izolace vhodná
(dutý tzv. záklopový strop, nepochozí půda...)
- zjistit, jak velká je dutina vhodná pro izolaci a jaká je možnost přístupu
- spočítat si orientační cenu
- kontaktovat nás
- připravit potřebný aplikační otvor :viz obrázek